Szkoła
Strona główna
Patron szkoły
Historia
Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat i księgowość
Przetargi
Ogłoszenie
Obiady
Świetlica
Kontakt
Rodzice
Nabór 2015/2016
Oferta szkoły
Wczesne wspomaganie
Rejonizacja
Stypendia
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
Wykaz podręczników
Dziennik internetowy
Dzwonki
Rada Rodziców
Ogłoszenia
Psycholog
Kontakt w ważnej sprawie
Raport z ewaluacji
Prawo szkolne
Dokumenty
Nauczyciele
Plan pracy
Wykorzystanie sal
Dziennik internetowy
Kalendarz roku szkolnego
Harmonogram uroczystości szkolnych
Innowacje
Publikacje
Adopcja serca
Dokumenty
Uczniowie
Plan lekcji ucznia
Wymagania na oceny
Samorząd
Rzecznik Praw Ucznia
Zajęcia pozalekcyjne
Wychowawca podwórkowy
Osiągnięcia naszych uczniów

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie wystawione przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

W klasach I-III praca na zajęciach odbywa się z uczniem indywidualnie, bądź w dwuosobowych grupach. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych.

Zajęcia te mają na celu usuwanie, likwidowanie, kompensowanie zaburzeń rozwojowych oraz stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka. Zależnie od rodzaju zaburzeń czy niedorozwoju danych funkcji percepcyjnych dobiera się odpowiednie metody czy programy terapeutyczne.

Ćwiczenia do indywidualnej pracy z dzieckiem powinny być różnorodne i usprawniać wszystkie jego sfery psychiczno - fizyczne. Są to:

  • Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej (koordynacji ruchowo - wzrokowo - słuchowej),
  • Ćwiczenia sprawności manualnej ( rozluźniające napięcie mięśni ramienia i przedramienia, usprawniające małe ruchy ręki, dłoni, nadgarstka, palców, ćwiczenia graficzne - usprawniające drobne ruchy ręki ułożone w pozycji jak przy pisaniu).
  • Ćwiczenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej.
  • Ćwiczenia funkcji słuchowych, ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
  • Czytanie i pisanie liter, sylab, wyrazów.
  • Ćwiczenia usprawniające myślenie logiczne i kształtujące umiejętności matematyczne.
  • Ćwiczenia stymulujące rozwój emocjonalny.
  • Ćwiczenia wydłużania czasu koncentracji uwagi.


W pracy z uczniami wykorzystywany jest również sprzęt komputerowy, powiększalniki, magnetofon, gry planszowe, konstrukcyjne, przestrzenne, piłki , woreczki, klocki, układanki, domina, stemple, itp.1 2